بعضی از بازی ها برای اجرا نیاز به گذاشتن سی دی در درایو سی دی رام رادارند.
در ادمه مطالب متوجه می شوید!


زمانی که ما سی دی رادرون درایو سی دی رام قرار می دهیم,سرعت اجرای آن پایین است.
اما اگر از سی دی , ایمیج بگیریم وآن را درون درایو مجازی قرار دهیم.
به همین سرعت وراحتی
برای دانلود کلیک کنید...بدون نیاز به فعال سازی!