ازاین به بعد به آدرس جدید بلاگفای من

(www.pooriaabasi.blogfa.com)

بیایید!

پس از چند روز وبلاگم حذف می شود.