نرم افزاری برای چت کردن...

گوگل تاک بهترین برنامه برای چت کردن است زیرا حجم کمتری دارد.
وکیفیت فرستادن چت به مراتب بهتر از یاهو مسیجراست.
اگر بخواهید به سایت گوگل بروید وبخواهید دانلود کنید سرویس گوگل امکان دانلود را به ایران نمی دهد.
برای  دانلود کلیک کنید.