سیستم عاملی باحجم کم,نصب آسان وسرعت بالا دارد...
برای دریافت فایل در ادامه مطالب کلیک کنید...

این سیستم عامل200 مگابایت حجم از خانواده لینوکس بوده ومحیط گرافیکی زیبایی دارد وآن رامی توانید روی سی دی بریزید. این سیتم عامل پرتاپل بوده ونیازی به نصب ندارد.
فقط باید آن را با Neroیا الکل روی سی دی بریزید...
برای دریافت فایل کلیک کنید...